Friday, February 7, 2014

CD "Chung Tình" mới phát hành. Liên lạc daonguyenmusic@yahoo.com (email subject ghi: CD order) hay phone 408-896-6290. Giá mỗi CD $12 đã tính cước phí.


No comments:

Post a Comment