Wednesday, January 29, 2014

Những hình ảnh cũ qua những show ca nhạc của Đào Nguyên

 


Ðào Nguyên và 2 Mẹ Con Phương Vi và Mai Vi -
Đêm Văn Nghệ
IRCC 35 Years Looking Back, 2010 - San Jose, CA
 


Ca sĩ Phương Vi và Mai Vi - Tâm Tình Mẹ Con
Đêm Văn NghệIRCC 35 Years Looking Back, 2010 
- San Jose, CA
 
 
 


Ca sĩ Đồng Thảo - Đêm Văn Nghệ Còn
Đâu  Tuổi Thơ - Newark, CA, Sep 19 2009
 
 

Ca sĩ Phương Vi và Mai Vi - Tâm Tình Mẹ Con - San Jose,
Vu Lan 2009
 
 
  
 
 
 
 
Ðào Nguyên và Ngọc Diệp - Khi Ta Có Nhau - Santa Clara Convention Center Dec. 2008
 
   





Học sinh trường Việt Ngữ Về Nguồn trình diễn Hài Tiên - Santa Clara Convention Center - Santa Clara, CA, Dec 28 2008
 
    
   

Ca si Minh Vu & Sao Khue - Em Không Còn Qua Nữa Bậc Thềm Rêu -Phoenix, Arizona - 14 June 2008


Ðào Nguyên đệm piano - Em Không Còn Qua Nữa Bậc Thềm Rêu - Foothill College, Los Altos Mar 2008
Ca sĩ Ðồng Thảo - Em Không Còn Qua Nữa Bậc Thềm Rêu - Thành Ðược, San Jose, Nov 4th 2007
Ca sĩ Ðồng Thảo - Em Không Còn Qua Nữa Bậc Thềm Rêu - Nhà Tôi, San Jose, Sep 30 2007
Ca sĩ Ðồng Thảo, Còn Ðâu Tuổi Thơ - Le Petit Trianon, San Jose 7-2007

San Jose - Đường về Đào Nguyên June 12,2005
Hilton Hotel - Chicago 1986
Passion

No comments:

Post a Comment