Wednesday, January 29, 2014

Giới thiệu CD Chung Tình của Đào Nguyên

CD "Chung Tình" đã phát hành. Liên lạc daonguyenmusic@yahoo.com (email subject ghi: CD order) hay phone 408-896-6290. Giá mỗi CD $12 đã tính cước phí.

No comments:

Post a Comment