Saturday, January 25, 2014

Giọng ca Diệu Linh với "Chung Tình", một sáng tác của Đào Nguyên, trình bày tại Santa Clara Convention Center 2013

No comments:

Post a Comment