Saturday, January 25, 2014

Chung Tình, nhạc và lời Đào Nguyên với giọng ca Phương Trang cùng nhóm múa Mirage phụ diễn, tại Santa Clara Convention Center 2011

No comments:

Post a Comment