Wednesday, January 29, 2014

Album đã phát hành:

 
1. Gió Sương
2. Giòng Sông Xưa
4. Thiên Đường Mùa Xuân
5. Có Một Giòng Sông
6. Nhớ Biển Tình Quê
8. Ưu Tư Của Biển
9. Chờ Một Chuyến Đò
10. Trả Lại Cho Anh
 
thơ Từ Minh Phương
thơ L.Kh.V
thơ: Từ Minh Phương
thơ Nhất Uyên
thơ Từ Minh Phương
thơ Từ Minh Phương
thơ Nhất Uyên
thơ Nhất Uyên
thơ Từ Minh Phương
lời Từ Minh Phương & Đào Nguyên
 
Diễm Liên
Quang Minh
Hồ Quỳnh Hương
Quang Minh & Quỳnh Lan
Quỳnh Lan
Quang Tuấn
Diễm Liên
Quang Minh
Trang Nhung
Quỳnh Lan


No comments:

Post a Comment